อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี

ที่ตั้งสวนลุมพินี ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ครอบครอง กรุงเทพมหานคร

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2498

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2550

ประวัติ

ห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2498 และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่สวนลุมพินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานไว้เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงห้องสมุดโดยก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม ให้เป็นรูปตัวที ( T ) มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร จนถึงสมัยที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาและพลิกโฉมห้องสมุดทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 24 แห่ง ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในนามของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีก็ได้เป็นห้องสมุดแห่งแรกตามโครงการดังกล่าว ในชื่อว่า ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุด เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาปั้นหยาเปิดจั่วกลาง ที่หน้าจั่วอาคารมีตัวอักษรปูนปั้น เขียนว่า ห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2498 รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นผสมผสานอิทธิพลสถาปัตยกรรมคลาสสิคและสถาปัตยกรรมไทยที่เห็นได้จากบัวหัวเสา มีขนาดพื้นที่ประมาณ 499 ตารางเมตร

ตัวอาคารดั้งเดิมก็ได้รับการอนุรักษ์และทาสีใหม่ ซึ่งทำให้อาคารดูสดใสมีชีวิตชีวา และสอดคล้องกับการปรับปรุง อย่างดียิ่ง ภายในห้องสมุดได้รับการออกแบบใหม่ให้มีชีวิตชีวา บรรยากาศผ่อนคลาย มุมมองโปร่งสบาย ทันสมัย สวยงาม สร้างแรงจูงใจแห่งการเรียนรู้ และแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นโซนต่างๆ รวมทั้งโซนเด็กและเยาวชน เพื่อให้เหมาะกับการบริการผู้ใช้สอยทุกเพศทุกวัย

Lumphini Park Discovery Learning Library

Location Lumphini Park, Ratchadamri Road, Khwaeng Lumphini, Khet Pathumwan, Bangkok

Proprietor Bangkok Metropolitan Administration

Date of Construction 1955

Conservation Awarded 2007

history

Bangkok Public Library was constructed in 1955 and initially opened on 24th June 1956. It is the first public library in Bangkok and located in Lumphini Park, the first public park in Thailand contributed by King Rama VI. In 1991, the building was extended as a T-shaped building with underground floor whose total area is 168 square metres.

In the present time, when learning goes hand-in-hand with technological progress, the Bangkok Metropolitan Administration by Mr. Aphirak Kosayothin, the Governor of Bangkok, has laid a policy to develop and makeover all 24 public libraries in the city to be modernized and more efficient based on the concept “Discovery Learning Library”. The Lumphini Park Public Library was the first of the above project under a new name “Lumphini Park Discovery learning Library”. H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the Opening Ceremony of Lumphini Park Discovery Learning Library on 4th December 2006.

The architecture of the library is single-storey, ferroconcrete structure, with hipped roof accentuated by a middle gable on which were written in stucco “Public Library of Bangkok, 2498 B.E.”. Its modern style with influences from Classic and Thai architecture could be seen from the capitals within the area of 499 square metres. The building has been preserved and repainted to create a bright and lively ambience harmonizing with the renovation. The interior has also been redecorated to be more relaxing, vivacious and aesthetically modern to enhance the learning atmosphere. Besides, the library was divided into various zones including children’s and young generations’ sector to serve users at all ages.