อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ที่ตั้ง  17  ถนนสิงหไคล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกกส์  วางแนวความคิดในการออกแบบวางผัง บริษัทลุดโลว์แอนด์พีบอดี (Ludlow & Peanody) ออกแบบรายละเอียด

ผู้ครอบครอง  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2451

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2537

ประวัติ

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2446  เป็นโรงพยาบาลของคณะมิชชันนารีอเมริกัน  ต่อมามิสเตอร์เกสต์ (Mr. Guest) สมาชิกของคริสตจักรโอเวอร์บรุ๊คแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ส่งเงินบริจาคมาเพื่อช่วยในการก่อสร้างโรงพยาบาล จึงได้ก่อสร้างอาคารขึ้นในปี พ.ศ.2451 โดยมีนายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ (William A. Briggs) ผู้อำนวยการคนแรกเป็นผู้เลือกสถานที่ก่อสร้างและอำนวยการในการออกแบบวางผัง และบริษัทลุดโลว์แอนด์พีบอดี (Ludlow & Peabody) ออกแบบรายละเอียด  ลักษณะอาคารเป็น 2 ชั้น  รูปแบบโคโลเนียล  ผังรูปตัววี  โดยมุขทางเข้าอาคารอยู่ที่มุมของตัววี  ตัวอาคารเรียบง่าย เน้นความโปร่งสบาย  มีระเบียงรอบทั้ง 2 ชั้น  เหนือมุขทางเข้ามีหอระฆังเป็นจุดเด่นของอาคาร หอระฆังนี้ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา ซึ่งยังปฏิบัติต่อมาจนทุกวันนี้

 

Overbrook Hospital

Location 17 Singhakhlai Road, Amphoe Muaeng, Chaing Rai Province

Architect/Designer Dr. William A. Briggs: Conceptual desin Ludlow & Peabody Co.,Ltd. : detailed design

Proprietor Overbrook Hospital

Date of Construction 1908 AD.

Conservation Awarded 1994 AD.

History

The Overbrook Hospital was founded circa 1903 AD. by a group of American missionaries. Later, Mr. Guest, a member of the Overbrook Presbyterian Church building of the hospital was built in 1908. Conceptual design was laid out by Dr. Willam A. Briggs, the first director, and Ludlow & Peabody Company was commissioned to carry out the detailed design. The building is 2-storey, Colonial style, V-shaped plan, with an entrance porch at the corner of the V. Above the porch, there is a bell tower, from which the bell has been chimed for time telling until nowadays.

During the Second World War, the hospital was used for military service until the war was over that it resumed its service for public. The hospital has celebrated its Centennial Anniversary in January, 2002.