อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ที่ตั้ง ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายมาริโอ ตามานโญ (Maro Tamagno) นายอันนิบาเล ริกอตติ (Annibale Rigotti)

ปรับปรุงต่อเติมโดยศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี (Corrado Feroci)

ผู้ครอบครอง สำนักงานเลขาธิการนากยกรัฐมนตรี

ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2466 - 2468

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2532

ประวัติ

ตึกไทยคู่ฟ้า เดิมชื่อว่าตึกไกรสร ตามพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ (พระองค์เจ้าไกรสร) ต้นราชสกุล พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นอาคารประธานในบริเวณบ้านนรสิงห์ของพลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) ซึ่งสร้างบนที่ดินที่ท่านเจ้าของได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับก่อสร้างอาคารและองค์ประกอบต่างๆ ในบริเวณด้วย ตัวอาคารตึกไกรสรนี้ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) และนายอันนิบาเล ริกอตติ (Annibale Rigotti) สถาปนิกชาวอิตาลีซึ่งอยู่ในคณะสถาปนิกผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบเวเนเชียนโกธิคครีไววัล คือมีลักษณะและการตกแต่งอาคารด้วยองค์ประกอบยุคโกธิคแบบเมืองเวนิช คล้ายกับที่ Palazzo Ca’d’Oro (Golden House) เน้นความโดดเด่นหรูหราของอาคารด้วยโดมโค้งแหลม หอคอยและแผงประดับเชิงชายที่มีลวดลายละเอียดแพรวพราว ในปี 2484 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ซื้อบ้านนรสิงห์จากเจ้าพระยารามราฆพเพื่อใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง และได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ออกแบบต่อเติมอาคารระหว่างปี 2484-2489 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทำเนียบสามัคคีชัย” และ “ทำเนียบรัฐบาล” ตามลำดับ ส่วนตึกไกรสรนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตึกไทยคู่ฟ้า” ปัจจุบันตึกไทยคู่ฟ้าเป็นอาคารที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นห้องรับรองแขกเมืองและแขกสำคัญของรัฐบาล อาคารนี้ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2540 ส่วนครั้งหลังสุดมีการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับการประชุมระดับผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิค ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม APEC 2003 ในปี 2546

 

Thai Khufa Building, Govern House

Location Government House, Phitsanulok Road, Khet Dusit, Bangkok

Architect/Designer Mr. Mario Tamagno, Mr. Annibale Rigotti

Extension design Professor Silpa Bhirasri (Corrado Feroci)

Proprietor The Secretariat of the Prime minister

Date of Construction 1923 - 1925 AD.

Conservation Awarded 1989 AD.

History

Thai Khufa Building was originally named “Kraison Building”, principal structure in “Ban Norasing”, the residence of General Chaophraya Ramrakhop (Mom Luang Fuea Phuengbun) whos was an important official in the reign of King Rama VI. The building was designed by Mr. Mario Tamagno and Mr. Annibale Rigotti, Italian architects, in Venetian Gothic Revival style. The architectural features are similar to those of Palazzo Ca’d’Oro in Venice with dome, point arch, tower elaborate moulding and stucco decorations. In 1941, the government of Field Marshal P. PhibunsongKhram bought Norasing house to be used as a reception house for state guests and assigned Professor Silpa Bhirasi to design for the extension. The house was renamed “Thamniab Sammakhichai” and “Thamniab Ratthaban” consecutively, and Kraison Building was changed to “Thai Khufa Building”.