อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

ที่ตั้ง 1016 พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้ครอบครอง เอมอร พิบูลธรรม

สถาปนิกผู้ออกแบบ บริษัท อินทราเรน จำกัด

ปีที่สร้าง พ.ศ.2517

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.2558